TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Posted on

1. 登记表 (Dēngjì biǎo): mẫu đăng kí 2. 喷水池 (Pēnshuǐchí): bể phun nước 3. 大门口 (Dà ménkǒu): cửa lớn 4. 楼梯 (Lóutī): cầu thang 5. 电梯 (Diàntī): thang máy 6. 钥匙 (Yàoshi): chìa khóa 7. 房间钥匙 (Fángjiān yàoshi): chìa khóa…

TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ BƯU ĐIỆN

Posted on

1. Cục trưởng bưu chính (bưu điện): 邮政局长 yóuzhèng júzhǎng 2. Bộ trưởng bưu chính: 邮政部长 yóuzhèng bùzhǎng 3. Tổng cục bưu chính: 邮政总局 yóuzhèng zǒngjú 4. Bưu cục: 邮政支局 yóuzhèng zhījú 5. Bộ bưu chính: 邮政部 yóuzhèng bù 6….

TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TIỆM CẮT TÓC

Posted on

修面刷                Xiūmiànshuā                bàn chải cạo râu 发刷                    Fǎshuā                          bàn chải phủi tóc 顶髻                    Dǐngjì                            búi tóc trên đỉnh đầu 圆发髻                Yuánfàjì                        búi tóc tròn (búi to) 辫子                    Biànzi                           cái bím tóc 发夹                    Fǎjiā                              cái kẹp tóc 卷发钳                Juǎnfàqián                    cái kẹp…

TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM

Posted on

保险公司              Bǎoxiǎn gōngsī                          công ty bảo hiểm 保险类 别              Bǎoxiǎn lèibié                           loại hình bảo hiểm 旅行平安保险      Lǚxíng píng’ān bǎoxiǎn               bảo hiểm an toàn du lịch 罢工保险               Bàgōng bǎoxiǎn                         bảo hiểm bãi công 批发保险              Pīfā bǎoxiǎn                                  bảo…

TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ THUẾ HẢI QUAN

Posted on

兹证明         Zīzhèngmíng                            chứng nhận, chứng thực 海关登记     Hǎiguān dēngjì                        đăng kí hải quan 登记签证     Dēngjì qiānzhèng                    đăng kí thị thực 签证延期    Qiānzhèng yánqī                      gia hạn visa 海关证明书 Hǎiguān zhèngmíngshū         giấy chứng nhận hải quan 健康证书    Jiànkāng zhèngshū                  giấy chứng nhận sức khỏe…

TỪ MỚI CHỦ ĐỀ KHÁCH SẠN

Posted on

1 Bít tết 牛排 Niúpái 2 Buffet 自助餐 Zìzhùcān 3 Căn hộ kiểu gia đình 家庭式房间 Jiātíng shì fángjiān 4 Đại sảnh 大堂 Dàtáng 5 Đặt cọc 订金 Dìngjīn 6 Đặt phòng đơn 订单间 Dìngdān jiān 7 Đặt phòng theo…

TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ XUẤT NHẬP KHẨU

Posted on

1 đàm phán giá cả 价格谈判 Jiàgé tánpàn 2 đơn đặt hàng 订单 Dìngdān 3 đơn đặt hàng dài hạn 长期订单 Chángqí dìngdān 4 đơn đặt hàng tơ lụa 丝绸订货单 Sīchóu dìnghuò dān 5 hợp đồng mua hàng 购货合同 dìnghuò…

Page 5 of 7« First...34567