Hoa Ngữ Gia Hân

Các khoá học 課程

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2 - BIÊN PHIÊN DỊCH (TRUNG CẤP) (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC –...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

TIẾNG HOA NÂNG CAO 1 (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT) GIÁO TRÌNH: TIẾNG HOA...

TIẾNG HOA SƠ CẤP 1

 LỚP SƠ CẤP 1         (HỌC 4 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) CHƯƠNG...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC “TIẾNG HOA CẤP TỐC” 1. TỔNG THỜI GIAN HỌC: 2 THÁNG 2. GIÁO TRÌNH: 15 BÀI 3....
loading
Đăng ký online