Hoa Ngữ Gia Hân

Đội ngũ Giáo viên, nhân viên

Giám Đốc Trung Tâm-VÕ THÚY NGA

Giám Đốc Trung Tâm-VÕ THÚY NGA

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Trung Quốc
Phó Giám Đốc Điều Hành – LÊ THỊ KIM PHỤNG

Phó Giám Đốc Điều Hành – LÊ THỊ KIM PHỤNG

  Cử nhân Kinh Tế - Cử nhân Ngôn Ngữ Trung Quốc  
Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Cô BÙI PHƯƠNG THẢO

Phó Giám Đốc Chuyên Môn – Cô BÙI PHƯƠNG THẢO

Trình độ chuyên môn: Th.S Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung Quốc
Phó Giám Đốc Kinh Doanh-ĐÀM VĂN HƯNG

Phó Giám Đốc Kinh Doanh-ĐÀM VĂN HƯNG

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Marketing
Trưởng Bộ Phận Chuyên Môn-LÊ MINH TRÍ

Trưởng Bộ Phận Chuyên Môn-LÊ MINH TRÍ

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Ngôn Ngữ Trung Quốc, HSK 5
Quản Lý Trung Tâm-TRẦN THỊ NGỌC TRINH

Quản Lý Trung Tâm-TRẦN THỊ NGỌC TRINH

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế
Giáo Viên – Thầy HUỲNH THANH ĐẠT

Giáo Viên – Thầy HUỲNH THANH ĐẠT

Trình độ chuyên môn: Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung, HSK 5
Giáo Viên – Thầy CÙ VĂN NHIỆM

Giáo Viên – Thầy CÙ VĂN NHIỆM

Trình độ chuyên môn: Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung, HSK 5
Giáo Viên – Cô CAO THUỲ LINH

Giáo Viên – Cô CAO THUỲ LINH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn Ngữ Trung Quốc, HSK 5
Giáo Viên – Cô TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Giáo Viên – Cô TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Trình độ chuyên môn: Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung, HSK 5
Giáo Viên – Cô NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

Giáo Viên – Cô NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn Ngữ Trung Quốc, HSK 5
Giáo Viên – Cô NGUYỄN THỊ THU TRANG

Giáo Viên – Cô NGUYỄN THỊ THU TRANG

Trình độ chuyên môn: Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung, HSK 5
loading
Đăng ký online