TỪ MỚI VỀ CHỦ ĐỀ ĐƯỜNG SẮT

Posted on

 1. Bảng giờ tầu chạy 行车时刻表 xíngchē shíkè biǎo
 2.  Bảng thời gian, bảng giờ 时刻表 shíkè biǎo
 3.  Buồng lái tầu 列车司机室 lièchē sījī shì
 4.  Cảnh sát trên tầu 乘警 chéngjǐng
 5.  Căng tin 小卖部 xiǎomàibù
 6.  Cầu đường sắt 铁路桥 tiělù qiáo
 7.  Chạy ra khỏi ga 开出车站 kāi chū chēzhàn
 8.  Chạy vào ga 开进车站 kāi jìn chēzhàn
 9.  Chỗ ngồi cạnh cửa sổ 靠窗座位 kào chuāng zuòwèi
 10. Chỗ ngồi sát lối đi 靠通道的座位 kào tōngdào de zuòwèi
 11.  Công nhân viên đường sắt 铁路职工 tiělù zhígōng
 12.  Cửa soát vé 检票口 jiǎnpiào kǒu
 13.  Đặt vé ghế cứng 订硬席票 dìng yìng xí piào
 14.  Đặt vé nằm 订卧铺票 dìng wòpù piào
 15.  Đèn tín hiệu đường cắt ngang 道口信号机 dàokǒu xìnhào jī
 16.  Điểm cuối đường sắt 轨头 guǐ tóu
 17.  Đúng giờ 准点 zhǔndiǎn
 18. Đường để lên xuống tầu (上下)车道 (shàngxià) chēdào
 19.  Đường ray 铁轨 tiěguǐ
 20.  Đường sắt 铁路 tiělù
 21.  Đường sắt trên cao 高架铁路 gāojià tiělù
 22. Đường tầu chạy 铁路车道 tiělù chēdào
 23.  Ga cuối cùng 终点站 zhōngdiǎn zhàn
 24.  Ga đầu mối 枢纽站 shūniǔ zhàn
 25.  Ga đến 到达站 dàodá zhàn
 26.  Ghế cứng 硬席 yìng xí
 27.  Ghế cứng, giường cứng 硬席卧铺 yìng xí wòpù
 28.  Giá để hành lý 行李架 xínglǐ jià
 29.  Gián đoạn giao thông đường sắt 铁路交通的中断 tiělù jiāotōng de zhōngduàn
 30.  Giường dưới 下铺 xià pù
 31.  Giường hạng nhất 头等卧铺 tóuděng wòpù
 32.  Giường mềm 软卧 ruǎnwò
 33.  Giường nằm 卧铺, 铺位 wòpù, pùwèi
 34.  Giường trên 上铺 shàng pù
 35.  Hành lang 过道 guòdào
 36. Hành lý 行李 xínglǐ
 37.  Hành lý gửi theo toa 托运的行李 tuōyùn de xínglǐ
 38.  Hành lý mang theo người 随身行李 suíshēn háng lǐ
 39.  Hành lý quá trọng lượng quy định 超重行李 chāozhòng xínglǐ
 40.  Hóa đơn hành lý 行李票 xínglǐ piào
 41.  Khởi hành 发车 fāchē
 42. Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên: https://tiengtrunghoanglien.com.vn/
 43. Kịp chuyến tầu 赶上火车 gǎn shàng huǒchē
 44.  Máy bán vé tự động 自动售票机 zìdòng shòupiàojī
 45.  Muộn giờ 晚点 wǎndiǎn
 46.  Người bán hàng rong trong nhà ga 车站小贩 chēzhàn xiǎofàn
 47.  Người bán vé 售票员 shòupiàoyuán
 48.  Người lái tầu 火车司机 huǒchē sījī
 49.  Nhân viên báo tín hiệu 信号工 xìnhào gōng
 50.  Nhân viên bốc vác 搬运工 bānyùn gōng
 51.  Nhân viên phục vụ trên tầu 乘务员 chéngwùyuán
 52.  Nhân viên quản lý kho hành lý 行李寄存处管理员 xínglǐ jìcún chù guǎnlǐ yuán
 53.  Nhân viên sân bãi 车场工作人员 chēchǎng gōngzuò rényuán
 54.  Nhân viên soát vé 查票员, 检票员 chá piào yuán, jiǎnpiào yuán
 55.  Nhân viên trên tầu 列车员 lièchēyuán
 56.  Nhỡ tầu 误车 wù chē
 57.  Nơi gửi hành lý 行李寄存处 xínglǐ jìcún chù
 58.  Phòng chờ tầu 候车室 hòuchē shì
 59.  Phòng giữ đồ thất lạc 失物招领处 shīwù zhāolǐng chù
 60.  Phòng hành lý 行李房 xínglǐ fáng
 61.  Phòng trà trong nhà ga 车站茶点室 chēzhàn chádiǎn shì
 62.  Quầy bán vé 售票处 shòupiào chù
 63.  Quầy bar trong nhà ga 车站酒吧 chēzhàn jiǔbā
 64. Quầy thông tin 问询处 wèn xún chù
 65. Say tầu xe 晕火车 yūn huǒchē
 66.  Sân ga (nơi tầu lăn bánh) 发车站台 fāchē zhàntái
 67.  Soát vé 检票, 查票 jiǎnpiào, chá piào
 68.  Tầu chậm 慢车 mànchē
 69.  Tầu hỏa 列车 lièchē
 70.  Tầu hỏa cao tốc 高速列车 gāosù lièchē
 71.  Tầu hỏa chạy quanh thành phố 市郊往返列车 shìjiāo wǎngfǎn lièchē
 72.  Tầu tốc hành 特快列车 tèkuài lièchē
 73.  Thềm, bục xuống tầu 下客站台 xià kè zhàntái
 74.  Thềm ga, sân ga 站台 zhàntái
 75.  Thời gian đến 到达时间 dàodá shíjiān
 76.  Thời gian tầu chuyển bánh 开车时间 kāichē shíjiān
 77.  Toa ăn 餐车 cānchē
 78.  Toa ăn nhanh 快餐餐车 kuàicān cānchē
 79.  Toa ăn nhẹ 便餐餐车 biàncān cānchē
 80.  Toa có giường ngủ 卧车 wòchē
 81.  Toa hành lý 行李车 xínglǐ chē
 82.  Toa thường 普通车厢 pǔtōng chēxiāng
 83.  Toa xe 车厢 chēxiāng
 84.  Toa xe cấm hút thuốc 无烟车厢 wú yān chēxiāng
 85.  Toa xe chở nhân viên phục vụ trên tầu 乘务员车 chéngwùyuán chē
 86.  Trưởng ga 站长 zhàn zhǎng
 87.  Trưởng tầu 行车主任, 列车长 xíngchē zhǔrèn, lièchē zhǎng
 88. Tuyến đường sắt chính 铁路干线 tiělù gànxiàn
 89.  Vào ga 进站 jìn zhàn
 90.  Vé giường nằm 卧铺票 wòpù piào
 91.  Vé hành khách thường 普通客票 pǔtōng kèpiào
 92.  Vé khứ hồi 往返票 wǎngfǎn piào
 93.  Vé một lượt 单程票 dānchéng piào
 94.  Vé tầu 车票 chēpiào
 95. Vé tầu nhanh 快车票 kuài chē piào
 96. Vé vào ga, vé đưa tiễn 站台票 zhàntái piào
 97.  Xe vận chuyển hành lý 行李运送车 xínglǐ yùnsòng chē
 98.  Xin mời đi tầu! 欢迎乘坐! huānyíng chéngzuò

» Các tin khác: