TỐT NGHIỆP LỚP SƠ CẤP BH7B TẠI CHI NHÁNH BÀU BÀNG

Posted on

Chúc mừng các bạn lớp sơ cấp _BH7B tại CN Bàu Bàng đã hoàn thành chương trình học của mình.
👏👏Chúc mừng các bạn đã đạt thành tích xuất sắc nhất.
Trung tâm Chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, may mắn, bản lĩnh để vận dụng tốt những gì đã học vào cuộc sống và công việc.
Hẹn gặp các bạn ở khóa nâng cao sắp tới.
Một lần nữa Chúc các bạn thật thành công.