BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 1 (BÀI 16-30)

Posted on Format Đường dẫn

 

第16课

https://www.mediafire.com/file/ivgn9iperup0vu0/b16.mp3/file

第17课

https://www.mediafire.com/file/jsh1d8rtkkzjkwi/b17.mp3/file

第18课

https://www.mediafire.com/file/vf72gohthbb32co/b18.mp3/file

第19课

https://www.mediafire.com/file/9qathhdc09owopj/b19.mp3/file

第20课

https://www.mediafire.com/file/ufl46fovn1ile5e/b20.mp3/file

第21课

https://www.mediafire.com/file/kmots217msf5i76/b21.mp3/file

第22课

https://www.mediafire.com/file/pqxte84093ifauj/b22.mp3/file

第23课

https://www.mediafire.com/file/wrazk1vey1v48at/b23.mp3/file

第24课

 

第25课

 

第26课

 

第27课

 

第28课

 

第29课

 

第30课