BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 1 (BÀI 16-30)

Posted on Format Đường dẫn

 

第16课

http://www.mediafire.com/file/5i2267m43211ml0/16.mp3

第17课

http://www.mediafire.com/file/hshhm08yiuiddz3/17.mp3

 

第18课

http://www.mediafire.com/file/cjj30bfv91dv9ve/18.mp3

 

第19课

http://www.mediafire.com/file/6z1m1x268121pwm/19.mp3

 

第20课

http://www.mediafire.com/file/uf8y74o2f89dpso/20.mp3

 

第21课

http://www.mediafire.com/file/3sw5h5xwycgxy76/21.mp3

 

第22课

http://www.mediafire.com/file/8lgtq9azk39pmhh/22.mp3

 

第23课

http://www.mediafire.com/file/k6dkgih50kbm05m/23.mp3

 

第24课

http://www.mediafire.com/file/hqv0nlagfi95671/24.mp3

 

第25课

http://www.mediafire.com/file/o6y5nldnr6gen19/25.mp3

 

第26课

http://www.mediafire.com/file/3ja8175ito33byr/26.mp3

 

第27课

http://www.mediafire.com/file/ebc1264eb5ax82z/27.mp3

 

第28课

http://www.mediafire.com/file/3ans93obu6n1qq7/28.mp3/file

 

 

第29课

http://www.mediafire.com/file/aq10w3lcf59qdub/29.mp3

 

第30课

http://www.mediafire.com/file/inows0ng8p9y2n2/30.mp3