Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Trung Cấp 中級漢語

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2 - BIÊN PHIÊN DỊCH (TRUNG CẤP) (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC –...
loading
Đăng ký online