Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Trung Cấp 中級漢語

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

TIẾNG HOA TRUNG CẤP (NÂNG CAO 1) Đối tượng: HV tốt nghiệp lớp Sơ cấp 2 hoặc trình độ tương...
loading
Đăng ký online