Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Giao Tiếp Cấp Tốc – 急速談話漢語

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC “TIẾNG HOA CẤP TỐC” Đối tượng: Học viên chưa biết Tiếng Hoa Thời gian học: Từ Thứ...
loading
Đăng ký online