Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Giao Tiếp Cấp Tốc – 急速談話漢語

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC “TIẾNG HOA CẤP TỐC” 1. TỔNG THỜI GIAN HỌC: 2 THÁNG 2. GIÁO TRÌNH: 15 BÀI 3....
loading
Đăng ký online