Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Cao Cấp 高級漢語

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP (NÂNG CAO 2 - BIÊN PHIÊN DỊCH) Đối tượng: HV tốt nghiệp lớp Tiếng Hoa Trung...
loading
Đăng ký online