NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2 – BIÊN PHIÊN DỊCH (TRUNG CẤP) (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) GIÁO TRÌNH: TIẾNG HOA TRUNG CẤP – 15 BÀI BIÊN SOẠN: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM – THẦY TRẦN HOÀI HÂN…