TIẾNG HOA SƠ CẤP 1

Posted on

 LỚP SƠ CẤP 1         (HỌC 4 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HOA CHO CÁC BẠN BẮT ĐẦU HỌC  TỔNG THỜI GIAN HỌC: 03 ĐẾN 04 THÁNG KHAI GIẢNG VÀO NGÀY…