Hoa Ngữ Gia Hân

Tiếng Hoa Sơ Cấp 初級漢語

TIẾNG HOA SƠ CẤP 2

 LỚP SƠ CẤP 2       Đối tượng: HV tốt nghiệp Sơ cấp 1, HV đã biết nghe nói...
loading
Đăng ký online