NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

CHƯƠNG TRÌNH HỌC “TIẾNG HOA CẤP TỐC” TỔNG THỜI GIAN HỌC: 2 THÁNG GIÁO TRÌNH: 15 BÀI ĐƯỢC NHẬP HỌC CHẬM NHẤT 01 TUẦN KỂ TỪ NGÀY ĐĂNG KÝ HỌC PHÍ: 3.300.000Đ/KHÓA/HỌC VIÊN 02 THÁNG: HỌC NGHE – NÓI GIÁO…