NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2 – BIÊN PHIÊN DỊCH (TRUNG CẤP) (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) GIÁO TRÌNH: TIẾNG HOA TRUNG CẤP – 15 BÀI BIÊN SOẠN: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM – THẦY TRẦN HOÀI HÂN…

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

TIẾNG HOA NÂNG CAO 1 (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) GIÁO TRÌNH: TIẾNG HOA GIAO TIẾP THỰC DỤNG TẬP 3 – 15 BÀI BIÊN SOẠN: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM – THẦY TRẦN HOÀI HÂN…

TIẾNG HOA SƠ CẤP 1

Posted on

 LỚP SƠ CẤP 1         (HỌC 4 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HOA CHO CÁC BẠN BẮT ĐẦU HỌC  TỔNG THỜI GIAN HỌC: 03 ĐẾN 04 THÁNG KHAI GIẢNG VÀO NGÀY…

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

CHƯƠNG TRÌNH HỌC “TIẾNG HOA CẤP TỐC” TỔNG THỜI GIAN HỌC: 2 THÁNG GIÁO TRÌNH: 15 BÀI ĐƯỢC NHẬP HỌC CHẬM NHẤT 01 TUẦN KỂ TỪ NGÀY ĐĂNG KÝ HỌC PHÍ: 3.300.000Đ/KHÓA/HỌC VIÊN 02 THÁNG: HỌC NGHE – NÓI GIÁO…