ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Posted on

   Thầy Trần Hoài Hân

Giám đốc trung tâm, Giáo viên

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: Trên 13 năm giảng dạy tiếng hoa

Cô Bùi Phương Thảo

Trưởng khoa Hoa ngữ, Phó giám đốc, Giáo viên

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: Trên 8 năm giảng dạy tiếng hoa

Cô Trần Thị Ngọc Thúy

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: Trên 3 năm giảng dạy tiếng hoa

Thầy Lê Tiến Long

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: Trên 4 năm giảng dạy tiếng hoa

Cô Hồ Thị Sâm

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: Trên 3 năm giảng dạy tiếng hoa

Thầy Lê Văn Cư

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: Trên 8 năm giảng dạy tiếng hoa

Cô Phan Thị Mỹ Linh

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh Nghiệm: Trên 3 năm giảng dạy tiếng hoa

Thầy Lê Tiến Hiệp

Giáo viên

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: Trên 3 năm giảng dạy tiếng hoa

» Các tin khác: