CÁCH NHỚ CÁC BỘ THỦ

Posted on

10 câu ĐẦU Gồm 32 Bộ: 木 – 水 – 金 Mù – shuǐ – jīn 火 – 土 – 月 – 日 Huǒ – tǔ – yuè – rì 川 – 山 – 阜 Chuān – shān – fù 子 – 父 – 人 – 士 Zi – fù – rén – shì 宀 – 厂 Mián – chǎng 广 – 戶 – 門 – 里 Guǎng…