NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Posted on

TIẾNG HOA NÂNG CAO 1 (HỌC 04 KỸ NĂNG: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT) GIÁO TRÌNH: TIẾNG HOA GIAO TIẾP THỰC DỤNG TẬP 3 – 15 BÀI BIÊN SOẠN: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM – THẦY TRẦN HOÀI HÂN…